CODE: HOA_CAM_TAY_034

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo 750.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng đỏ và địa lan vàng

Share link hình ảnh: http://mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-do-va-dia-lan-vang-49