CODE: HOA_SINH_NHAT_035

Danh mục: Hoa sinh nhật

Giá tham khảo Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Hoa chúc mưng sinh nhật sử dụng tông màu vàng
Các hoa sử dụng: đồng tiền, cẩm tú cầu, cát tường và hoa hồng vàng...

Share link hình ảnh: http://mercy.vn/hoa-sinh-nhat/hoa-chuc-mung-sinh-nhat-su-dung-tong-mau-vang-168