CODE: HOA_CONG_006

Danh mục: Hoa cổng

Giá tham khảo Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Cổng hoa tông xanh hồng sử dụng hoa tú cầu và hồng sen...
Ngoài ta còn kết hợp hoa lan trắng

Share link hình ảnh: http://mercy.vn/hoa-cong/cong-hoa-tong-xanh-hong-su-dung-hoa-tu-cau-va-hong-sen-111